Margus Punab. Vastuvõtt ilma järjekorrata

Läinuks ajalugu teisiti, võinuks meie tänapäeva meditsiinis olla kaks põhieriala – meestehaigused ja naistehaigused. Ning nende peamiste erialade piires oleks toimunud spetsialiseerumine kitsamale valdkonnale. Androloogia ehk meestearstiteadus tegeleb teemadega, mis on eriomased vaid meestele; see meditsiiniharu uurib ja käsitleb haigusi, mida naissool ei esine või siis väljenduvad need naistel teisiti kui meestel. Tegelikult avalduvad paljud enimlevinud haigused, hea näitena depressioon, naistel ja meestel üpriski eri moodi. Ka naiste ja meeste tervisekäitumine ja terviseteadlikkus on erisugune. Erinevalt Islandist, kus meeste ja naiste oodatav eluiga erineb ainult umbes kolm aastat, elab eesti mees ka täna veel keskmiselt pea üheksa aastat lühema elu kui eesti naine. See näitab, et meie meestearstide tööpõld nii arstide kui ka terviseteadlikkuse edendajatena on veel paljudeks aastakümneteks piiramatu.

Käesolev raamat, mille eesmärk on anda esmane ülevaade meestele eriomastest tervisemuredest ja rääkida pisut ka nende lahendamisvõimalustest, on pisike, kuid loodetavasti vajalik kivike selles ehitustöös.

Margus Punab
meestearst